LATE SHRI J. V. RUIA

1947-48

LATE SHRI B. D. GARWARE

1949

LATE SHRI G. KHEMANI

1950

LATE SHRI B. A. SHAH

1951

LATE SHRI B. L. PACHISIA

1952

LATE SHRI R. N. DESAI

1953

LATE DR. C. L. GUPTA

1954

LATE SHRI R. C. SHAH

1955

LATE SHRI B. D. GARWARE

1956

LATE SHRI B. M. THAKKAR

1957

LATE SHRI M. B. GIDWANI

1958

LATE SHRI G. N. PARIKH

1959

LATE SHRI R. B. TURAKHIA

1960

LATE SHRI SHADILAL JAIN

1961

LATE SHRI K. K. MODY

1962

LATE SHRI AMBALAL KILACHAND

1963

SHRI KANTIKUMAR R. PODAR

1964-66

LATE SHRI VADILAL R. SHAH

1967

SHRI RAMAN M. PATEL

1968

LATE SHRI J. S. ANAND

1969-70

SHRI M. P. TAPARIA

1971-72

SHRI CHANDRAKANT B. GARWARE

1973

SHRI BALDEV L. BOOLANI

1974-76

DR. RAMESH M. THAKKER

1977

SHRI S. V. KABRA

1978

SHRI HARILAL L. BOOLANI

1979

SHRI DILIP G. PIRAMAL

1980

SHRI NIRMAL B. THAKKAR

1981-83

SHRI BHOGILAL J. GANDHI

1984-85

SHRI ANIL B. GORADIA

1986-88

SHRI VIJAY V. MERCHANT

1988-91

SHRI KIRIT M. MEHTA

1991-93

SHRI KEKIN J. THAKKAR

1993-95

SHRI RAJIV B. TOLAT

1995-98

SHRI ARVIND M. MEHTA

1998-01

SHRI MOHAN K. JAIN (TILL 27.6.2003)

2002-03

SHRI S. J. ATRE (FROM 27.6.2003)

2003-04

SHRI HARPAL SINGH

2004-05

SHRI AJAY U. DESAI

2005-06

SHRI HARISH D. DHARAMSI

2006-07

SHRI RAJU D. DESAI

2007-08

SHRI KAILASH B. MURARKA

2008-09

DR. MAHENDRA B. PARMAR

2009-10

SHRI YOGESH P. SHAH

2010-11

SHRI JAYESH K. RAMBHIA

2011-12

DR. ASUTOSH K. GOR

2012-13

SHRI ANANDI LAL OZA

2013-14

SHRI RITURAJ GUPTA

2014-15

ER. R. K. AGGARWAL

2015-16

SHRI HAREN SANGHAVI

2016-17

SHRI HITEN BHEDA

2017-18

SHRI MEELA JAYADEV

2018-19

SHRI JAGAT KILLAWALA

2019-20

SHRI CHANDRAKANT TURAKHIA

2020-21

SHRI KISHORE P. SAMPAT

2021-22

MAYUR D. SHAH

2023-24